Projektiranje proizvoda obavlja se uz pomoć SGI indigo 2 računala,
korištenjem programskih alata